fbpx

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika strony internetowej https://krzm.pl/ jest Szymon Niedźwiedziński z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 19 lok. 3.28, 60-782 (dalej „Administrator”)
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przez Użytkownika strony wiadomość za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://krzm.pl/ w zakładce kontakt, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
 4. Dane Użytkownika nie zostaną wysłane do strony trzeciej.
 5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
 6. Pani/u w związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.